QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÔI PHIẾU XUẤT XƯỞNG CHO CÁC KIỂU LOẠI XE SXLR TỪ XE CƠ SỞ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÔI PHIẾU XUẤT XƯỞNG CHO CÁC KIỂU LOẠI XE SXLR TỪ XE CƠ SỞ

Cục đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành công văn số: 2523/ĐKVN-VAQ về việc thống nhất trong việc sử dụng Phiếu xuất xưởng cho các kiểu loại xe sản xuất lắp láp từ xe cơ sở.

Trong công văn nêu rõ: Từ ngày 15/8/2020 khi cấp Phôi Phiếu xuất xưởng cho các xe chưa qua sử dụng được sản xuất , lắp ráp từ xe cơ sở , Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thực hiện biện pháp xử lý cắt góc (cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ kí đóng dấu) đối với các phiếu xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận xe nhập khẩu đã cấp cho xe cơ sở.

Như vậy , theo công văn dưới đây thì tất cả các loại xe sản xuất lắp ráp trong nước được xuất xưởng kể từ ngày 15/8/2020 sẽ chỉ có 1 Phiếu xuất xưởng có hiệu lực. Và để hướng dẫn việc sử dụng và báo cáo dữ liệu sử dụng phiếu xuất xưởng thì cục Đăng Kiểm Việt Nam đã ban hành them công văn số:2708/ĐKVN-VAQ để hướng dẫn các cơ sở sản xuất lắp ráp các bước đề nghị cấp phôi Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (Phiếu xuất xưởng) và báo cáo dữ liệu sử dụng Phiếu xuất xưởng để chia sẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 15/8/2020.

Tác giả bài viết: Hyundai Bắc Việt

Nguồn: http://www.vr.org.vn/

 

 

 

Bài Viết Liên Quan